Pääsuunnittelijan, vastaavan ja valvojan valinta

Tällaisen rakentajien mielestä pienprojektin valvonnan organisointitapoja on varmaan lukemattomia riippuen siitä kuinka paljon valvontaa sille halutaan kasata. Mielestäni ihan toimiva kevyt malli on sellainen, jossa pääurakoitsija ottaa vastuun omista aliurakoitsijoistaan, rakentamisen laadusta, kommunikoinnista talotoimittajan kanssa ja jossa projektiin liitetään lakisääteinen vastaava työnjohtaja, joka omalta osaltaan valvoo rakentamista viranomaismääräysten mukaisesti. Tässä mallissa luotto pääurakoitsijaan on "kova", mutta sopimusteitse varmistettu. Tähän sopimusmalliin voit tutustua tämän blogin asiakirjoissa. Korosta vielä, että se on vielä tässä vaiheessa oma ehdotukseni eikä sen toimivuutta käytännössä ole koeponnistettu.

Näyttelytalon tilaaja halusi projektiin ylimääräisen edunvalvojan, joka toimii tilaajan ja pääurakoitsijan välissä ja valvoo, että nimenomaa tilaajan edut tulee huomioitua. Tähän valvontatehtävään nimettiin Stig Lindqvist, joka on paikallisia golffareita ja pitkän linjan rakennusammattilainen. Lopuksi sovittiin vielä, että Stigu hoitaa myös vastaavan työnjohtajan tehtävät, joka oli ainakin minun mielestäni hyvä juttu.

Koska tämän uuden kuvion vastuut eivät olleet kaikille ihan kiveen hakattuja pidimme 27.5.2020 palaverin, jossa listasimme kaikki rakennusvaiheen vastuuta kaipaavat toimenpiteet ja nimesimme niille vastuuhenkilön tai henkilöt. Tämä vastuuluettelo olisi ollut vastuuhenkilöiden osalta hieman erilainen, mikäli olisimme toteuttaneet projektin ensimmäisellä esittämälläni tavalla.


OSAPUOLETTILAAJA
RoK


VALVOJA
Stig Lindqvist

Tilaajan edunvalvoja
VASTAAVA TYÖNJOHTAJA
Stig Lindqvist


PÄÄSUUNNITTELIJA
Stig Lindqvist


PÄÄURAKOITSIJA
Jukka Pyysing


ALIURAKOITSIJA
Eri urakoitsijoita


TYÖNJOHTAJA ALIURAKKA
Eri urakoitsijoita


RAKENNUSVIRANOMAINEN
Rakennusvalvonta
Lupapiste

TALOPAKETTI
Olavi Kujanen
Kontio
Arkkitehti
ASIAKASPALVELU
Sanna Laukkanen
Kontio
Talopakettitoimitukseen liittyvä asiakastuki
LUVAT JA PIIRUSTUKSET
Kuka vastaa
Järjestelmä
Tehtävän suorittaminen
RAKENNUSLUPA
Pääsuunnittelija
Lupapiste,   OmaKontio
Valvoja kutsuu tarvittavat osapuolet, syöttää ja täydentää rakennnuslupaan tarvittavat tiedot. Lupapiirustukset ja jotkin muut rakennuslupaan tarvitut asiakirjat löytyvät Kontion OmaKontio sovelluksesta, kun valmistuvat.
OSAPUOLET
Pääsuunnittelija
Lupapiste
Kutsutut syöttävät omat tietonsa sekä tarvittavat tiedot työn edistymisestä ja suoritetuista mittauksista
RAKENTAMISEN ALOITUSILMOITUS
Pääsuunnittelija

Rakentamisen aloittaminen ilmoitetaan rakennusvalvontaan
OMAKONTION SEURANTA
Pääsuunnittelija Pääurakoitsija

Valvoja seuraa OmaKontioon tulleita muutoksia ja reagoi niihin.                                                                          Pääurakoitsija seuraa OmaKontioon tulleita muutoksia ja reagoi rakentamiseen liittyviin muutoksiin.
ASEMAPIIRUSTUS
Pääsuunnittelija

Asemapiirustuksen tilaus
LAINHUUDATUS
Pääsuunnittelija
Netti
Valvoja avustaa tilaajaa lainhuudatuksen suorittamisessa
RAKENTAMINEN
Kuka vastaa
Järjestelmä
Tehtävän suorittaminen
RAKENTAMISAIKATAULU
Pääurakoitsija

Pääurakoitsija tekee yhdessä aliurakoitsijan kanssa
LVI SUUNNITELMA
Pääurakoitsija
Saadaan aliurkoitsijalta
Aliurakoitsija tekee yhdessä tilaajan kanssa, pääsuiunnittelija tarkistaa
SÄHKÖSUUNNITELMA
Pääurakoitsija
Saadaan aliurkoitsijalta
Aliurakoitsija tekee yhdessä tilaajan kanssa, pääsuiunnittelija tarkistaa
PERUSTUSSUUNNITELMA
Pääurakoitsija
Saadaan aliurkoitsijalta
Aliurakoitsija tekee yhdessä tilaajan kanssa, pääsuiunnittelija tarkistaa
RAKENNUSTYÖ MYÖNNETUN LUVAN MUKAINEN
Vastaava,      Valvoja

Rakennustyö suoritetaan myönnetyn luvan mukaisesti ja siinä noudatetaan rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä.
VALVONTA
Vastaava, Valvoja

Rakennustyön aikana ryhdytään tarvittaviin toimiin havaittujen puutteiden tai virheiden johdosta
RAKENNUSASIAKIRJAT
Vastaava,      Valvoja

Rakennustyömaalla on käytettävissä tarvittavat asiakirjat, hyväksytyt piirustukset ja tarvittavat erityispiirustukset, ajan tasalla olevan rakennustyön tarkastusasiakirja, mahdolliset testaustulokset sekä muut tarvittavat asiakirjat
RAKENNUSTUOTTEET
Vastaava,      Valvoja

Rakennustuotteet ovat työselostuksen ja määräysten mukaisia, rakennustarvikkeet ja -tuotteet ovat CE –merkittyjä ja niillä on tarvittavat laatuasiakirjat
TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET
Vastaava, Pääurakoitsija

Rakennustyössä noudatetaan työturvallisuusmääräyksiä
TYÖMAAPÖYTÄKIRJA
Pääurakoitsija

Pitää työmaapöytäkirjaa ja työmaan tarkastusasiakirjaa sekä täyttää osaltaan työmaan käyttö- ja huolto-ohjetta.  Sovittiin tehtäväksi, kun paikalla.
ONGELMA TYÖN LAADUSSA
Pääurakoitsija, valvoja, vastaava

Aliurakoitsijalla oma työnjohtajansa, joka valvoo omaa työtään. Pääurakoitsija vastaa lopullisesti työn laadusta.      Valvoja suorittaa lopullisen tarkistuksen esim. katselmuksien yhteydessä.
ONGELMA TALOTOIMUTUKSESSA
Pääurakoitsija

Pääurakoitsija selvittää asian suoraan Kontion kanssa
RAKENTEELLISET ONGELMAT
Pääurakoitsija, Pääsuunnittelija, Valvoja, Vastaava

Mahdolliset esiintulevat rakenteelliset ongelmat ja niiden korjaustoimenpiteet
MUUTOKSET


Kaikki rakentamiseen ja rakennukseen liittyvät muutokset
TOIMITUSTILAUKSET
Pääurakoitsija

Pääurakoitsija tekee Kontion asiakaspalveluun tarvittavat toimitustilaukset oman aikataulunsa puitteissa
KATSELMUKSET JA RAPORTOINTI
Kuka vastaa
Järjestelmä
Tehtävän suorittaminen
OSALLISTUJAT
Vastaava, valvoja
Lupapiste
Osallistuu katselmuksiin ja tarkastuksiin
VIRANOMAISKATSELMUKSET
Vastaava
lupapiste
Rakennusluvassa määrätyt katselmukset pyydetään riittävän ajoissa
MAKSUERÄKATSELMUKSET
Valvoja

Pääurakoitsija kertoo valmiudesta vastaavalle, laskutusvalmiuden selvitys
KATSELMUSPÖTÄKIRJAT
Viranomainen
Lupapiste
Rakennusviranomainen tekee pöytäkirjan virallisista katselmuksista
MAKSUERÄKATSELMUKSIEN PÖYTÄKIRJAT
Valvoja

Valvoja tekee pöytäkirjan maksuerän edellyttämien tehtävien tilasta ja antaa laskutusluvan
AIKATAULUSEURANTA
Valvoja

Aloituskokouksessa tai muutoin määrätyt tarkastukset ja toimenpiteet suoritetaan asianmukaisissa työvaiheissa
TILANNERAPORTIT TILAAJALLE
Valvoja

Valvoja tekee tilaajan kanssa sovitulla aikataululla
MUUT SOPIMUKSET
Kuka vastaa
Järjestelmä
Tehtävän suorittaminen
SÄHKÖSOPIMUS
Tilaaja
Caruna, sähkön myyjä
Pääurakoitsija kertoo tilaajalle sähkön tarpeen aikataulusta
VESISOPIMUS
TIlaaja
Raasepori
Pääurakoitsija kertoo tilaajalle veden tarpeen aikataulusta
VAKUUTUKSET
Tilaaja

Vakuutukset kannattaa ottaa heti rakennusvaiheen alkuun
ROSKALAVA
Tilaaja

Pääurakoitsija kertoo roskalavan tarpeen aikataulusta
MAISEMOINTI
Tilaaja

Sipiläisen kuljetus Oy
IT JA TV
Tilaaja

Karjaan puhelimen kanssa sovittava tietoliikenneyhteys ja TV-kanavat
URAKKASOPIMUSURAKKASOPIMUS
Valvoja, pääurakoitsija

Valvoja ja pääurakoitsija neuvottelelvat keskenään uudesta urakkasopimuksesta sekä valitsevat sille halutun pohjan.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Räätälöinnillä sopimukseen 1.3.2020 - 24.4.2020

Talon asemointi ja asemapiirros

Rakennuslupa 15.6 - 18.9.2020