Rakennuslupa 15.6 - 18.9.2020

Rakennusluvan hakemisen aloittaminen kannattaa ajoittaa siihen hetkeen, kun piirustusten valmistuminen alkaa olla lähellä.  Varnaan olisi hyvä, että pohja- ja julkisivupiirrokset olisivat jo olemassa. Kun olet tehnyt sopimuksen vastaavan kanssa, jätät päätöksen aloittamisen ajankohdasta hänelle. Aloitus voidaan tehdä ennen asiakirjojen syöttöä, koska sinne joudutaan rekisteröimään joka tapauksessa hankkeesi perustiedot ja hankkeeseen liittyvät osapuolet. Itse asiassa osapuolet kutsutaan mukaan hankkeeseen. Osapuolet syöttävät kutsun perusteella itse omat rakennusviranomaisten vaatimat henkilö- ja osaamistietonsa.

Lupapiste
Näyttelytaloprojektin vastuuhenkilöiksi pääurakoitsijan lisäksi nimettiin Stig Lindqvist, joka toimii projektissamme kolmessa eri roolissa; valvojana, pääsuunnittelijana ja vastaavana työnjohtajana.

Stigu avasi hakemuksen 8.6.2020. Rakennusviranomaiset aloittavat hakemuksesi käsittelyn todella vasta kun se sisältää riittävästi hakemuksessa vaadittuja asiakirjoja. Vastaava on yleensä heihin prosessin aikana yhdeydessä ja yrittää nopeuttaa sen käsittelyä. Eikä pelkästään sähköisesti vaan tapaa heitä Karjaalla.

LUPAPISTE

LUPAPISTE on rakennusviranomaisten käyttämä järjestelmä, johon syötetään ja jossa käsitellään kaikki rakennuslupaan liittyvät tiedot. Jokaisesta rakennusviranomaisen kyselystä sinulle ja kaikille muillekin osapuolelle kilahtaa muistutus. LUPAPISTEen käyttö kuuluu pääasiallisesti vastaavalle ellei kyseessä ole rakennusviraston suoraan jollekin muulle osapuolelle tehdystä selvityspyynnöstä.

OmaKontio

OmaKontio on Kontion projektikohtainen dokumenttiarkisto, jota Kontio ylläpitävää tuotannosta tulevilla asiakirjoilla. Jokaisesta tähän sovellukseen tulleesta asiakirjaylläpidosta saat ilmoituksen sähköpostiisi, mikäli tietoihisi on niin merkitty. Vastaava täydentää rakennuslupahakemusta sitä mukaa kun hakemuksessa tarvittavia asiakirjoja ilmestyy arkistoon. Helppoa, eikö?

Rakennuslupaan tarvitut asiakirjat

Ensimmäiset syötetyt piirustukset olivat Kontion tekemät pohja- ja julkisivupiirustukset. Seuraavaksi tarvitsen asemapiirustuksen, koska muut suunnittelijat ovat riippuvaisia siitä. Edellömainittujen  lisäksi hakemukseen tarvitaan LVIS-suunnitelmat ja piirustukset, jotka saimme MW Houselta tai oikeammin MW Housen aliurakoitisjoilta. 

Kerrosneliöt ja terassi

Ensimmäinen pienehkö vastoinkäyminen tuli katettujen terassin kanssa. Raaseporin rakennusmääräyksiin liittyy ehto, että katetun terassin koko ei voi ylittää 50% kerrosneliöistä. Koska lasitettu terassi lasketaan kerrosneliöihin ratkaisimme ongelman tekemällä muutokset piirustuksiin, joissa nyt terassin osa on lasitettu.

Muutos ulkoasuun

Elina tilaajana ei ollut täysin tyytyväinen näyttelytalon kattoratkaisuun ja toivoi kuistin katon sivureunalle erillistä palkkia, jotta koko katon reuna olisi yhtenevä. Tällainen muutos pyydettiin Kontiolta samalla kun he piirsivät terassilla lasitetun osan.

Asemapiirrokset

Asemapiirroksen tilasimme Peter Westerholmilta, tai itse asiassa aika monta. Varaudu siihen, että rakennuksien asemointi tontille ja siirto asemapiirrokseen on tietynlainen iterointiprosessi, jossa on varauduttava useampaan kierrokseen.


Rakennuslupaan liittyvät aikataulut

01.6.2020 Ensimmäiset piirustukset ilmestyvät OmaKontioon
01.6.2020 Sopimus valvojan ja vastaavan työnjohtaja kanssa
08.6.2020 Rakennuslupahakemus avattu LUPAPISTEeseen
08.6.2020 Pohja- ja julkisivupiirustusten syöttö
10.6.2020 Asemapiirustus saatu Peter Westerlundilta
15.6.2020 Rakennuslupa pantu vireille
07.9.2020 Rakennuslupa siirtynyt käsittelyvaiheeseen
18.9.2020 Rakennuslupa myönnetty (oletus)

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Räätälöinnillä sopimukseen 1.3.2020 - 24.4.2020

Talon asemointi ja asemapiirros

Pääsuunnittelijan, vastaavan ja valvojan valinta